KondiČNÍ KURZ PRAKTICKÉ GENEALOGIE


Kurz je určen pro absolventy Kurzu praktické genealogie 2 nebo 3, kteří si chtějí svoje znalosti a dovednosti osvěžit, obnovit a procvičit, seznámit ostatní se svými badatelskými úspěchy nebo problémy. Náplní jednodenního kurzu jsou praktická cvičení ve čtení, přepisu, překladu a interpretaci kurentem psaných textů z matrik i dalších genealogických zdrojů. Půjde o texty české i německé, s různou úrovní obtížnosti. Je možné přinést vlastní obtížně čitelné, či nesrozumitelné záznamy ke společnému objasnění.

Cvičení se budou střídat s prezentacemi zpracovaných rodokmenů, vývodů nebo dílčích badatelských objevů. Každý účastník může vystoupit s vlastním příspěvkem, v němž seznámí ostatní se stavem svého bádání. Můžete se tak inspirovat pro vlastní práci.

Kurz poskytuje účastníkům dostatek prostoru k výměně zkušeností.

Obsah tohoto kurzu bude každoročně obměňován, můžete jej tedy absolvovat i vícekrát po sobě.

Potřebné vstupní znalosti: Základní schopnost čtení kurentu, zkušenost s vlastním bádáním.

Délka: 6 hodin (jedna sobota od 9 do 16 hod)

Nejbližší termín: jaro 2024 (bude upřesněno)

Obsah kurzu: Čtení a rozbory rukopisů psaných kurentem, prezentace, výměna zkušeností

Výstupní znalosti: Zlepšení stávajících schopností a rozšíření genealogického obzoru.

Cena: 1 500 Kč

Zpět