ÚVOD

Rodina dělníka


Vítejte na stránkách věnovaných občanské genealogii. Najdete zde genealogické služby pro vaši osobní a rodinnou genealogii, zaměřené na území Moravy. Pomohou vám vyhledat předky, sestavit rodokmen a odhalit mnoho z vaší rodinné historie, skryté v archivech. Zde je jejich stručný přehled:

  • Vyhledání záznamů o předcích v archívech. Vyhledání záznamů o nemovitostech a jejich vlastnících v katastrech.  Čtení, překlady a interpretace archivních dokumentů.
  • Sestavení rodokmenu, nebo vývodu z předků, dvou nejčastěji užívaných struktur pro uspořádání předků do přehledného seznamu. Jejich knižní, nebo grafická prezentace.
  • Historie rodových domů a jejich majitelů, majetkové vztahy, rodinný místopis, historické mapy.
  • Kurzy a přednášky  pro amatérské genealogy. Pro ty, kdo dávají přednost osobnímu přístupu před studiem příruček.